Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΜΕΑΕ

18/05/17 ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΜΕΑΕ

Οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής όπως και της γενικής καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων με συμβάσεις ελαστικής εργασίας κάθε χρόνο. Εργαζόμενοι οι περισσότεροι από αυτούς πάρα πολλά χρόνια σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας όπου η μόνη σταθερά για τους ίδιους και τις οικογένειες τους είναι πως δεν υπάρχει καμία σταθερά και τα πιο μακροχρόνια σχέδια εξαντλούνται στα σχέδια του επόμενου μήνα επέλεξαν συνειδητά την συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση στο επιστημονικό τους πεδίο. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας  είναι να  προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους μαθητές τους και να αποτελούν για αυτούς και τους του γονείς τους το μοναδικό στήριγμα σε μια εποχή που οι συνεχιζόμενες μνημονικές πολιτικές (περικοπές στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥY ,στα επιδόματα πρόνοιας φτωχοποιηση των αδυνάτων)  έχουν οδηγήσει τις οικογένειες αυτές σε απόγνωση.

Απαιτούμε λοιπόν από το Υπουργείο Παιδείας
α)Να καταργήσει την πρόσφατη τροπολογία για τους αναπληρωτές της ειδικής αγωγής η οποία οδηγεί:
          Στην σταδιακή συρρίκνωση και  οριστική εξαφάνιση των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή αφού δίνει την δυνατότητα σε μονίμους χωρίς κανένα ανάλογο προσόν να  καταλάβουν τις υπάρχουσες θέσεις.
          Στην δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
          Σε νέες αλλαγές  στους πίνακες αναπληρωτών και οι μεταβολές στη μοριοδότηση των προσόντων, αλλαγές οι οι ποιες τα τελευταία χρόνια είναι συνεχείς και αδιάκοπες με σκοπό τη δημιουργία ομάδων και υποομάδων με απώτερο στόχο τη διάσπαση και τη χειραγώγηση των αναπληρωτών.
          Στην παραδοχή της μη πρόθεσης διορισμών στην εκπαίδευση και ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής η οποία οδηγεί στην σιωπηρή άρση της μονιμότητας που κυοφορείται από τα μνημόνια και τις κυβερνήσεις που τα υπηρετούν.

β)Να στελεχώσει πλήρως όλες τις δομές ΣΜΕΑΕ (τμήματα ένταξης, ειδικά σχολεία)με το κατάλληλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό) ώστε να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η λειτουργία τους στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς
γ)Να υποστηρίξει τους μαθητές των δομών ΣΜΕΑΕ και τις οικογένειες τους προσφέροντας τους νέες υπηρεσίες (όπως δίκτυα συμβούλων γονέων, κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες)
δ)Να  θεσπίσει πραγματικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς ώστε να  εργάζονται σε παραμεθόριες δυσπρόσιτες περιοχές (επιδότηση ενοικίου, παροχή επιδόματος θέρμανσης, εκπτώσεις σε ασφαλείς, τακτικές, δημόσιες συγκοινωνίες.)
ε) Να αποδώσει τα μόρια των υφιστάμενων δυσπρόσιτων για τα χρονικά διαστήματα που δεν έχουν προσμετρηθεί.

Απαιτούμε από την ΟΛΜΕ να καλύψει συνδικαλιστικά και να καλέσει σε ανυπακοή τους μόνιμους συναδέλφους να μη δεχτούν δεύτερες και τρίτες αναθέσεις, συμπλήρωση ωραρίου σε ΣΜΕΑΕ.
Η  τελική και βασική μας επιδίωξη ενωτική, δίκαιη και λυτρωτική όχι μόνο για εμάς αλλά και την ίδια την εκπαίδευση στον τόπο μας είναι: Μόνιμοι διορισμοί στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου